Etický kodex

REALITNÍ MAKLÉŘ SPOLEČNOSTI ALEXISS REAL S.R.O.:

 • jedná při své činnosti vždy kvalifikovaným způsobem, čestně, v souladu s dobrými mravy a platnými právními normami České republiky.
 • volí takové postupy, aby nezneužil svého postavení v neprospěch svého klienta. Neuvede do omylu prodávajícího, kupujícího, nebo třetí osoby a to i po ukončení vzájemném spolupráce.
 • neuvede vlastníka nemovitosti záměrně v omyl, pokud jde o tržní hodnotu nemovitosti, ať již se jedná o její prodej nebo pronájem.
 • musí v reakci na požadavky poptávajících, kupujících nebo na požadavky spolupracujících makléřů zpřístupnit kompletní dostupnou nabídku nemovitostí.
 • hájí vždy zájmy svého klienta jako své vlastní.
 • svým chováním reprezentuje společnost Alexiss Real s.r.o., zvyšuje prestiž a dobré jméno profese realitního makléře a obchodu s nemovitostmi.
 • neupřednostní uzavření obchodu před ochranou zájmů klienta.
 • je si vědom své odpovědnosti v procesu obchodování s nemovitostmi, a proto se neustále zdokonaluje ve všech oblastech realitní činnosti.
 • nepracuje pro více realitních kanceláří najednou. Zprostředkuje obchody výhradně pro realitní kancelář Alexiss Real s.r.o.
 • vždy pravidelně informuje klienta o postupech, podmínkách a všech okolnostech obchodu.
 • nikdy neuráží a nesnižuje se k nepravdivým informacím a pomluvám o konkurenčních realitních kancelářích a nevstupuje do obchodů s exkluzivní smlouvou u jiných realitních kanceláří.

Kde inzerujeme?