Pojištění a spoření

Znáte přísloví, že neštěstí nechodí po horách, ale po lidech?

Bohužel ani my nedokážeme těmto nepředvídatelným událostem předcházet.

Dokážeme však, alespoň finanční náhradou zmenšit újmu, která Vám při jakékoliv nešťastné události vzniká.

Pojištění osob

Životní pojištění nabízíme:

 • investiční
 • kapitálové
 • důchodové
 • rizikové
 • vkladové

další možná připojištění:

 • velmi vážných onemocnění
 • plného invalidního důchodu
 • smrti z jakékoliv příčiny na konstantní částku
 • smrti z jakékoliv příčiny s klesající částkou

Úrazové pojištění:

 • smrt úrazem
 • trvalé následky úrazu
 • denní odškodné

Nemocenské pojištění:

 • denní dávky při pracovní neschopnosti
 • denní dávky při pobytu v nemocnici

Pojištní dětí​

Životní pojištění nabízíme:

 • kapitálové pojištění
 • investiční pojištění

Úrazové pojištění:

 • smrt úrazem
 • trvalé následky úrazu
 • denní odškodné

další možná připojištění:

 • denní dávky při pobytu v nemocnici
 • pojištění velmi vážných onemocnění

Pojištění majetku

 • rodinných domů
 • chat a chalup
 • bytových domů
 • samostatných bytů v osobním vlastnictví

Pojištění domácnosti

 • jak trvale obydlené, tak druhé domácnosti při ubytování mimo hlavní domácnost
 • rekreační domácnosti

Odpovědnostní pojištění

 • odpovědnost v běžném občanském životě
 • odpovědnost majitele nemovitosti
 • odpovědnost zaměstnance

Stavební spoření​

Stavební spoření je vhodným spořicím produktem pro všechny, kteří mají na příštích 6 let jasno, že uspořené finance nebudou potřebovat. Je vhodné zvláště pro ty, kteří chtějí využívat následné úvěrové produkty stavebních spořitelen a jde o komplexní finanční produkt poskytovaný výhradně stavebními spořitelnami. V jeho rámci můžete spořit, požádat o úvěr ze stavebního spoření nebo o překlenovací úvěr a můžete také využívat státem poskytované podpory stavebního spoření.

PROČ VYUŽÍT STAVEBNÍ SPOŘENÍ?

Stavební spoření je stále výhodnou formou uložení úspor. Vedle úrokové sazby, která je vyšší než na spořicích účtech, je navíc podpořeno státní podporou ve výši max. 2000 Kč ročně při efektivní úložce 20 000 Kč ročně. Úspory jsou pojištěny a po 6 letech jich můžete využít k libovolnému účelu.

JAK STAVEBNÍ SPOŘENÍ FUNGUJE?

Máte-li zájem o stavební spoření, musíte se spořitelnou nejprve uzavřít smlouvu o stavebním spoření. Ta se sepisuje na určitou cílovou částku a obsahuje předem sjednané podmínky spoření. Poté, co uhradíte poplatek za uzavření smlouvy, vstupujete do první fáze celého procesu – do fáze spoření.

Doba spoření není nijak maximálně omezena. Pokud však nepožádáte o úvěr a nechcete přijít o státní podporu, musíte vklady ve spořitelně nechat nejméně po dobu 6 let. Po šesti letech můžete buď smlouvu vypovědět a uspořené peníze použít na jakýkoliv účel (mimo jiné také na uzavření nové smlouvy o stavebním spoření), nebo můžete na stejnou smlouvu a za stejných podmínek spořit i nadále, do doby dosažení cílové částky.

Fáze spoření

V tomto období na svůj účet u spořitelny pravidelně (např. měsíčně, půlročně, ročně apod.) nebo nepravidelně (na účet lze kdykoliv vložit jakoukoliv částku) ukládáte smluvené částky. Tyto částky jsou průběžně úročeny úrokovou sazbou z vkladů a jednou ročně k nim je připisována státní podpora.

Doba spoření není nijak maximálně omezena. Pokud však nepožádáte o úvěr a nechcete přijít o státní podporu, musíte vklady ve spořitelně nechat nejméně po dobu 6 let. Po šesti letech můžete buď smlouvu vypovědět a uspořené peníze použít na jakýkoliv účel (mimo jiné také na uzavření nové smlouvy o stavebním spoření), nebo můžete na stejnou smlouvu a za stejných podmínek spořit i nadále, do doby dosažení cílové částky.

Fáze úvěru

Se stavebním spořením však nemusíte jenom spořit, ale můžete také požádat o úvěr. Pokud budete mít zájem o klasický úvěr ze stavebního spoření, musíte ze zákona nejprve projít minimálně dvouletou fází spoření. Pro přidělení úvěru pak musíte splnit i další podmínky, které si každá spořitelna stanovuje individuálně. Jde především o naspoření určitého procenta cílové částky, dosažení určité hodnoty hodnotícího čísla a předložení důkazů o dostatečné bonitě klienta, příp. zajištění úvěru. Úvěr může být (na rozdíl od částky získané pouze spořením) použit pouze na bytové potřeby a toto použití musí být řádně prokázáno.

Pokud nesplníte některou z podmínek pro přidělení úvěru ze stavebního spoření, můžete požádat o překlenovací úvěr. Ten vám může být přidělen prakticky ihned po založení smlouvy a slouží k překlenutí doby do přidělení klasického úvěru. Se splácením úroků z překlenovacího úvěru zároveň spoříte na svůj účet u stavební spořitelny až do doby, kdy je vám přidělen řádný úvěr ze stavebního spoření, kterým se splatí úvěr překlenovací.

Stavební spoření končí výpovědí smlouvy nebo splacením úvěru. Oblíbenost stavebního spoření je dána především pevně danými parametry spoření a stále výhodnou státní podporou. Po šesti letech můžete naspořené peníze využít na cokoli. Pevně dané parametry úrokových sazeb následných stavebních úvěrů dělají ze stavebního spoření spolehlivého pomocníka při úvěrování např. rekonstrukcí, přestaveb nebo koupě družstevních bytů.

Výhody

 • velmi bezpečný spořicí nástroj
 • státní podpora z uspořené částky (max. 2 000 Kč ročně)
 • zvýhodněné úroky při nečerpání úvěru
 • uspořené peníze lze využít na cokoli následný úvěr s pevnou úrokovou sazbou

Nevýhody

 • po dobu spoření nelze disponovat s finančními prostředky
 • na financování koupě nemovitostí je zpravidla výhodnější hypotéka

Naši finanční poradci umí používat a kombinovat úvěr ze stavebního spoření spolu s hypotečním úvěrem tak, abyste dosáhli maximální úspory!

Penzijní připojištění

PROČ SPOŘIT?

Dobrovolné penzijní spoření (DPS) patří mezi osvědčené konzervativní nástroje, jak si spořit na důchod. Cílem DPS je dát každému občanovi možnost zabezpečit si s předstihem na důchod takovou výši doplňkových příjmů, jakou si sám zvolí. Dlouhodobé spoření je výhodné pro jeho účastníky i pro celou ekonomiku, proto stát toto spoření různě podporuje. DPS dává svým účastníkům možnost finančního zabezpečení na důchodový věk. V důchodu pak není nutné se spoléhat výhradně na státní systém důchodového zabezpečení, který bude již v blízké budoucnosti čelit závažným problémům. Připojištěním získáte navíc státní příspěvek. Spočítejte si, kolik vám spoření přinese.

KDO SE MŮŽE SPOŘIT?

Účastníkem DPS může být každá osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území ČR. Spořit můžete pouze u jednoho penzijního fondu v jeden okamžik.

JAKÁ JE STÁTNÍ PODPORA?

Stát poskytuje státní příspěvky, které se vyplácí účastníkovi v závislosti na výši měsíční splátky. Hodnota státního příspěvku se pohybuje od 90 do 230 Kč měsíčně. Dále stát nabízí daňové úlevy, které se vztahují na výši měsíčního příspěvku účastníka přesahující 1000 Kč měsíčně viz tabulka.

* 1 000 Kč - Nejvyšší státní příspěvek,
** 2 000 Kč - Maximální daňové odpočty.

JAK BUDE VYPLÁCENA PENZE?

Penzijní společnosti nabízejí několik druhů penzí, které začnou účastníkovi vyplácet při splnění daných podmínek. Místo penze lze naspořené prostředky získat najednou ve formě jednorázového vyrovnání. Pokud se účastník rozhodne DPS ukončit před vznikem práva na penzi, získává tzv. odbytné.

JAK FUNGUJE PENZIJNÍ SPOLEČNOST?

Penzijní společnost spravuje příspěvky účastníků a státu. Fond tyto prostředky v souladu se zákonem investuje do státních i soukromých dluhopisů (bez limitu), hypotečních zástavních listů (bez limitu), akcií a podílových listů (max. 25 %), nemovitostí a movitých věcí (max. 5 %) nebo je ukládat na účty u bank (bez limitu, max. 10 % u jedné banky). Fond také může investovat v zahraničí a to výhradně do státních dluhopisů členských zemí OECD. Hospodaření fondu podléhá státnímu dozoru. Výnosy (min. 85 %) se každoročně rozdělí mezi účastníky.

VÝHODY

 • státní příspěvek od 90 do 230 Kč měsíčně
 • daňová úspora při měsíční úložce převyšující 1000 Kč
 • zaměstnavatel může příspěvek na vaše penzijní spoření odečíst ze svého daňového základu až do výše 3 % vašeho vyměřovacího základu
 • doplňkové programy v podobě zvýhodněných pojištění nebo spořicích platebních karet

NEVÝHODY

zhodnocení penzijních společností i přes státní příspěvky a daňové výhody nepokrývá inflaci, celkově je velmi nízké po dobu spoření nelze s vkladem bez sankce a ztráty státních příspěvků nakládat vklady nejsou pojištěny

 

Kde inzerujeme?