Finance & Real Estate

Vláda schválila moratorium na splátky úvěrů a hypoték

Vláda dne 1.4.2020 schválila návrh Ministerstva financí na vyhlášení moratoria na splácení úvěrů a hypoték, které bude po schválení Parlamentem a nabytí účinnosti závazné pro všechny banky a nebankovní společnosti. Dlužníci z řad fyzických osob i firem se budou moci rozhodnout, že přeruší splácení svých závazků na tři nebo šest měsíců. Splátky budou odloženy poté, co dlužník oznámí tento záměr svému věřiteli, a prohlásí, že k tomuto kroku přistupuje z důvodů negativního ekonomického dopadu pandemie koronaviru. Tyto důvody však nebude muset nijak prokazovat. 

Splátky bude možné odložit u spotřebitelských úvěrů včetně hypoték, které byly sjednány a čerpány před 26. březnem 2020. V případě hypoték je možné splácení přerušit také u smluv sjednaných před 26. březnem, které byly čerpány po tomto datu. Moratorium se naopak nevztahuje na kreditní karty, kontokorentní úvěry, revolvingové úvěry, operativní leasing nebo úvěry v souvislosti s obchody na kapitálovém trhu. Splátky také nelze odložit u úvěrů, u kterých byl dlužník k 26. březnu v prodlení delším než 30 dnů. 

Pokud klient odložení splátek využije, délka splácení úvěru se adekvátně prodlouží o dobu, po kterou bude přerušeno. Přerušení splácení nepovede k negativnímu zápisu v registrech. 

Některé banky již začaly žádosti o odklad splátek od svých klientů přijímat, a to ještě před vyhlášením vládního moratoria. Po přijetí zákona pak budou podmínky odkladu u všech věřitelů sjednoceny a zároveň budou závazné pro všechny bankovní i nebankovní společnosti.  

Máte zájem o bližší informace k této problematice? Neváhejte se obrátit na naše finanční poradce. 

 

Archiv novinek