Finance & Real Estate

Ceník našich služeb

Ceník balíčků služeb

 Zprostředkování kontaktu bez dalších realitních služeb

30 000 Kč

 Zprostředkování pronájmu nemovitosti

1 měsíční nájem

 Zprostředkování prodeje/koupě

MINI

MAXI

GOLD

 Prověření nemovitosti

Ceník našich služeb

Ceník našich služeb

Ceník našich služeb

 Vyhledání protistrany

Ceník našich služeb

Ceník našich služeb

Ceník našich služeb

 Vyřízení hypotéky

-

Ceník našich služeb

Ceník našich služeb

 Právní servis smluv. advokáta

-

Ceník našich služeb

Ceník našich služeb

 Advokátní úschova

-

Ceník našich služeb

Ceník našich služeb

 Příprava nebo kontrola smluvní   dokumentace

Univerzální vzor smlouvy

Ceník našich služeb

Ceník našich služeb

 Kontrola a ověření podpisu zástavních   smluv

-

Ceník našich služeb

Ceník našich služeb

 Převod vlastnictví v KN

-

Ceník našich služeb

Ceník našich služeb

 Předání nemovitosti

Ceník našich služeb

Ceník našich služeb

Ceník našich služeb

 Oddlužení nemovitosti

-

-

Ceník našich služeb

 Příprava k převodu energií

-

-

Ceník našich služeb

 Daňové přiznání

-

-

Ceník našich služeb

 VIP služby

-

-

Ceník našich služeb

 Cena:

80 000,- Kč

3-4 % z kupní ceny

5-6 % z kupní ceny

min. 120 000 Kč *)

min. 200 000 Kč *)

 Pozn.: Ceny jsou uvedeny bez DPH.

 *) Konkrétní výše ceny bude stanovena dohodou v závislosti na rozsahu poskytnutých služeb, složitosti obchodního případu a typu nemovitosti.

 *) Uvedená cena zahrnuje veškeré náklady realitní kanceláře vynaložené při zprostředkování realitního obchodu, včetně případných správních poplatků. Náklady na právní servis a advokátní úschovu související s realitní transakcí jsou zahrnuty v ceně, pokud právní servis a advokátní úschovu zajišťuje smluvní advokát realitní kanceláře.  

PRVNÍ POMOC v realitách

Služby První pomoci jsou účtovány dle rozsahu konkrétního obchodu po jednotlivých položkách uvedených níže v ceníku RK. Částku účtovanou odborníkem hradí klient.

Ceník jednotlivých úkonů

Příprava nemovitosti k prodeji, inzerce:

 Příprava nemovitosti

1 000 Kč

 Fotostyling - příprava nemovitosti na focení

od 3 000 Kč *)

 Úklid nemovitosti

5 000 - 10 000 Kč *)

 Home staging

od 12 000 Kč *)

 Nafocení nemovitosti

1 500 - 5 000 Kč *)

 3D scan nemovitosti

od 5 000 Kč dle velikosti v m2

 Video nemovitosti

od 1 500 Kč dle velikosti v m2

 Dron – natočení nemovitosti kamerou

3 000 - 10 000 Kč

 Inzerce nemovitosti na realitních serverech

50 Kč/den

 Poskytnutí reklamních pomůcek (plachta, véčko)

500 Kč/měs.

 Billboard na pozemek + plachta (grafik)

4 000 Kč

*) Konkrétní výše ceny bude stanovena v závislosti na rozsahu poskytnutých služeb.

Služby realitního makléře:

 Předání nemovitosti

5 000 Kč

 V.I.P. služby 9)

30 000 Kč

Finanční služby

Projektové financování

30 000 Kč

Právní úkony zajištěné smluvním advokátem:

 Kompletní právní servis při prodeji/koupi nemovitosti

30 000 Kč

 Kupní smlouva - příprava a sepsání, příp. kontrola smlouvy

10 000 Kč

 Darovací smlouva - příprava a sepsání, příp. kontrola smlouvy

10 000 Kč

 Věcné břemeno - příprava a sepsání, příp. kontrola smlouvy

10 000 Kč

 Zástavní smlouva – kontrola a ověření podpisu smlouvy

5 000 Kč

 Návrh na vklad do KN – příprava a sepsání

1 000 Kč *)

 Advokátní úschova kupní ceny

10 000 Kč

 Kontrola právního stavu nemovitosti

3 000 Kč

 Vyhotovení Plné moci

1 000 Kč

 Vydání Potvrzení

1 000 Kč

 Ověření podpisu

30 Kč/podpis

 Ověření podpisu mimo prostory RK (nemocnice, domov, LDN atd.)

30 Kč/podpis

+ cestovné

 Právní poradenství nad rámec výše uvedených položek

2 000 Kč/hod.

*) V případě vyhotovení smlouvy smluvním advokátem se poplatek za přípravu návrhu na vklad neúčtuje.

Reklamní služby a poradenství:

 Marketingové poradenství

 500 Kč/hod.

 Grafické práce

dle skutečných nákladů + sazba RK/hod.

 Tisk a výroba

dle skutečných nákladů + sazba RK/ hod.

 Stavba a upevnění poutače

3 000 Kč + cestovné

 Hodinová sazba RK

1 000 Kč

Znalecké posudky, cenové odhady, geo. práce, architekti atd.:

 Zpracování Průkazu energetické náročnosti - PENB

4 000 - 12 000 Kč *)

 Zpracování posudku soudním znalcem:

 
  • Bytová jednotka, pozemek

3 000 - 5 000 Kč

  • Rodinný dům, chata/chalupa

5 000 - 10 000 Kč

  • Nestandardní nemovitost

Individuálně *)

 Zpracování ocenění nemovitosti realitní kanceláří:

 
  • Určení ceny nemovitosti – pro notáře

2 000 Kč

  • Cenová mapa – určení tržní ceny nemovitosti

1 500 Kč

 Prověření technického stavu nemovitosti

od 10 000 Kč *)

*) Konkrétní výše ceny bude stanovena v závislosti na rozsahu poskytnutých služeb a typu nemovitosti.

Správa nemovitosti – dlouhodobá:

 Příprava a sepsání smlouvy o správě nemovitosti

10 000 Kč

 Příprava a sepsání, příp. kontrola nájemní/podnájemní smlouvy

10 000 Kč

 Kontrola právního stavu nemovitosti

3 000 Kč

 Správa bytu

2 000 Kč/měs.

 Vyhotovení Plné moci

1 000 Kč

 Mimořádné akce

1 000 Kč/akce

 Majitel v zahraničí – servis nad rámec výše uvedených položek

1 000 Kč/hod.

Administrativní úkony:

 Zpracování přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí

 (pozn. cena nezahrnuje případné náklady na zpracování znaleckého   posudku)

5 000 - 10 000 Kč

 Vyhotovení výpisu z katastru nemovitostí dálkovým přístupem

100 Kč *)

 Zajištění originálu výpisu z katastru nemovitostí

500 Kč *)

 Podání listiny na podatelnu katastrálního úřadu

500 Kč *)

 Zajištění ověřených kopií listin

500 Kč *)

 Zajištění potvrzení bezdlužnosti SVJ, SBD atd.

1 000 Kč *)

 Zajištění PENB od SVJ, SBD atd.

1 000 Kč *)

 Zajištění kopií dokumentů od veřejných institucí

500 Kč *)

 Vyhotovení předávacího protokolu k nemovitosti

1 000 Kč

 Příprava podkladů pro převod energií

1 000 Kč

 Příprava a sepsání pojistných smluv

500 Kč

 Další odborné služby jinde neuvedené

1 000 Kč/hod.

*) K uvedené ceně bude připočítán případný správní poplatek účtovaný daným úřadem či institucí + cestovné.

Ostatní služby:

 Cestovné MHD

100 Kč/den

 Cestovní náklady autem

20 Kč/km

 Dovoz dokumentů klientovi na jím vybrané místo

500 Kč + cestovné

 TAXI/messenger/PPL, DPD atd…

100 Kč + náklady dle ceníku dopravce

 Zaslání dokumentů poštou

od 100 Kč dle typu zásilky

 Odborný dohled nad zakázkou

1 000 Kč/hod.

 Hodinová sazba RK

1 000 Kč/hod.