Finance & Real Estate

Provozovna realitní kanceláře je pro klienty uzavřena

Vzhledem k přijatým vládním opatřením jsme byli nuceni od 1.3.2021 přistoupit k některým omezením činnosti naší realitní kanceláře. 

Především došlo k uzavření našich kancelářských prostor pro návštěvy klientů, a to z důvodu, že provozovny realitního zprostředkování již nejsou vyjmuty ze zákazu prodeje a poskytování služeb v provozovnách. Není tedy možné realizovat v našich kancelářích obchodní jednání za osobní účasti klienta.  

Výkon podnikatelské činnosti realitních zprostředkovatelů však zakázán není, takže naši makléři vám jsou i nadále k dispozici a připraveni se vám věnovat. Všichni obchodníci pracují v terénu nebo formou home office a můžete je kdykoliv kontaktovat. 

Naše služby budou po nezbytně nutnou dobu poskytovány za dodržení následujících opatření:

  • Pro jednání mezi našimi obchodníky a klienty doporučujeme komunikaci na dálku prostřednictvím telefonu nebo e-mailu. Osobní jednání (mimo prostory provozovny) je možné jen v neodkladných situacích. Při každém fyzickém kontaktu důrazně doporučujeme používat ochranné prostředky dýchacích cest vyššího stupně (respirátory FFP2 a vyšší, příp. nano-roušky) a dodržovat i další hygienická opatření. 
  • Cesty podnikatelů za účelem výkonu podnikatelské činnosti jsou povoleny. Obchodníci tedy mohou navštěvovat jak prostory naší provozovny, tak např. katastrální nebo jiné úřady, příp. i nemovitosti, které jsou předmětem realitního zprostředkování. V případě pohybu v rámci okresu, kde má podnikatel bydliště, nebude nutné nic prokazovat. Pokud bude podnikatel nucen cestovat mimo okres, kde má své bydliště, bude muset využít čestného prohlášení nebo vyplnit vládou doporučený formulář pro cesty mimo okres. Zároveň musí být schopen prokázat účel cesty, např. e-mailem od klienta, který poptává službu, výpisem z katastru nemovitostí, realitní smlouvou apod.
  • Je dovoleno provést návštěvu nemovitosti, která má být předmětem realitního zprostředkování, za účelem jejího náboru. Je však třeba dodržet přísná hygienická opatření, např. omezit počet přítomných osob na nezbytné minimum apod. 
  • U prohlídek nemovitostí jsou upřednostňovány on-line prohlídky. Fyzické prohlídky je možné realizovat pouze pro vážné zájemce, a to pokud možno bez přítomnosti majitele. Vždy je však nutno vyloučit přítomnost dalších členů domácnosti. Za zájemce může být přítomna pouze jedna osoba, maximálně pár. Pokud má zájemce svého vlastního realitního poradce a doloží to smlouvou, může být přítomen i ten. Pro případ nutné následné komunikace s hygienou je třeba zaznamenat kontaktní údaje všech účastníků prohlídek. Doporučujeme používat ochranné pomůcky dýchacích cest vyššího řádu, příp. jednorázové rukavice. Po odchodu jedné návštěvy je třeba zajistit intenzivní vyvětrání prostoru po dobu min. 20 min., příp. jednoduchou dezinfekci povrchů, kde dochází k dotyku. Poté může být uskutečněna další prohlídka. 
  • Neodkladné podpisy smluvní dokumentace může po předchozí dohodě zajistit naše smluvní advokátka, jelikož činnost advokátů a notářů není omezena. Podmínky a postup bude vždy předem upřesněn. Upřednostňována je oddělená návštěva jednotlivých smluvních stran. 

V případě vašeho zájmu či jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat. Uděláme vše pro to, aby i přes uvedená opatření jste byli s našimi službami i nadále maximálně spokojeni.  

Děkujeme za pochopení a těšíme se na spolupráci,

tým Alexiss Group

Archiv novinek