Finance & Real Estate

Návrh zákona o realitním zprostředkování

Dne 21. 1. 2019 vláda schválila návrh zákona o realitním zprostředkování, který bude následně projednán v Poslanecké sněmovně PČR.  Návrh musí projít standardním legislativním procesem, takže datum jeho platnosti dosud není znám. Ministerstvo pro místní rozvoj však počítá s druhou polovinou letošního roku, příp. začátkem roku příštího.  

Návrh zákona upravuje např. požadavky na odbornou kvalifikaci realitních makléřů (nově bude realitní zprostředkování zařazeno mezi vázané živnosti), povinné pojištění odpovědnosti realitních zprostředkovatelů za způsobenou újmu, povinnost uzavírat smlouvy o realitním zprostředkování v písemné formě a řadu dalších povinností pro realitní kanceláře.   

Cílem nově navrhované úpravy je zkvalitnění vztahů mezi realitními zprostředkovateli a jejich klienty, které nejsou dosud upraveny právními předpisy. Hlavním cílem je především ochrana klientů realitních kanceláří. Mezi další cíle patří zejména kultivace podmínek pro poskytování realitního zprostředkování, kdy řada nepoctivých subjektů podniká na úkor profesionálních realitních zprostředkovatelů, a rovněž sblížení podmínek pro poskytování realitního zprostředkování v ČR s ostatními státy EU.  

Archiv novinek