Finance & Real Estate

Nabízíme zpracování ocenění nemovitosti

Svým klientům nově nabízíme zpracování ocenění bytu, rodinného domu, chaty, chalupy nebo pozemku. Porovnáváme skutečné kupní ceny v přesně zadané lokalitě a na základě zadaných doplňujících parametrů. Využíváme k tomu data z katastru nemovitostí, pracujeme tedy se skutečnými cenami, za které byly realitní obchody uzavřeny. Ty se ve většině případů výrazně liší od nabídkových cen nemovitostí, které bývají nadhodnocené.  

 

Jedná se o odhad tržní ceny nemovitosti, nikoliv o znalecký posudek. Ten zpracovává znalec na základě tabule Ministerstva financí a zahrnuje do něj např. parametry stavby, pozemek, stav nemovitosti, energetickou náročnost apod. Naproti tomu odhad tržní ceny se blíží reálné ceně, za kterou má majitel šanci nemovitosti na trhu prodat. Hledí se zejména na to, za kolik se prodávají srovnatelné nemovitosti v blízkém okolí.   

 

Tato služba je vhodná zejména pro prodávající, aby si předem zjistili, jaká je reálná prodejní cena jejich nemovitosti v dané lokalitě. Využít ji ale mohou i další zájemci, třeba jen pro získání informace, jakou hodnotu má jejich majetek. Námi zpracované ocenění lze využít i jako podklad pro notáře k dědickému řízení.  

 

Pro naše klienty, kterým prodáváme nemovitost, zpracováváme toto ocenění zdarma. Pro ostatní zájemce je služba poskytována za poplatek 2 000,- Kč, který je vratný, pokud se klient rozhodne prodat nemovitost prostřednictvím naší RK. 

 

V případě Vašeho zájmu o zpracování tržního ocenění Vaší nemovitosti nás neváhejte kontaktovat.  

Archiv novinek