Finance & Real Estate

Advokátní úschova peněz

Našim klientům zajišťujeme úschovu peněz u advokáta, což není u všech realitních kanceláři samozřejmostí. Řada realitních kanceláří poskytuje klientům svou vlastní úschovu peněz, což však přináší pro klienty značná rizika. Ta se ještě zvyšují, pokud realitní kancelář nemá ani oddělený depozitní účet pro tyto účely, a slévá finanční prostředky klientů na běžných účtech kanceláře s ostatními provozními financemi. S financemi klientů tak mohou tyto realitní kanceláře nekontrolovaně nakládat, a rizikem pro klienty tak může být např. insolvence nebo úpadek realitního zprostředkovatele, případně i finanční zpronevěra.  

 

Naše realitní kancelář svým klientům nabízí úschovu peněz u advokátky v rámci komplexního právního servisu, který je hrazen z naší provize. Pro klienty se s touto službou nepojí tedy žádné další finanční výdaje. Samozřejmě si ale klient může zvolit i jiný způsob úschovy, např. bankovní úschovu kupní ceny.

  

Pro rezervační zálohy, které se neukládají do úschovy, máme zřízen samostatný depozitní účet, kde je záloha uložena až do ukončení realitního obchodu. Finanční prostředky klientů jsou tak zcela odděleny od financí určených na provoz kanceláře.      

Archiv novinek